ÖNEMLİ!! 2017 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ ve TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİNİN TESLİMİ HAKKINDA-GÜNCELLENDİ

Değerli Meslektaşlarımız,

2017 yılı SGK İlaç Sözleşmeleri ve TıbbiMalzeme Sözleşmelerininteslimi odamız tarafından toplu olarak yapılacaktır.

Sözleşme yapacak üyelerimizinaşağıda belirtilen evraklar ile birlikte sözleşmeleri odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Odamız tarafından teslim alınan ilaç ve TıbbiMalzeme Sözleşmeleri aşağıda belirtilen tarihlerde Afyonkarahisar SSGM ‘ne toplu olarak teslim edilecektir.

Bireysel sözleşme teslimi SGK tarafından kabul edilmemektedir.

31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar teslim alınan sözleşmeler 01/06/2017 tarihinde

01-14 Haziran 2017 mesai bitimine kadar teslim alınan sözleşmeler 15/06/2017 tarihinde

15-28 Haziran 2017 mesai bitimine kadar teslim alınan sözleşmeler 29/06/2017 tarihinde

Odamız tarafından topluca teslim edilecektir.

AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI

SGKİSKONTO ORANLARINA GÖRE SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

2017 SGK1.KADEME %0 (0-200.000TL)

100.00 TL

2017 SGK1.KADEME %0 (200.001 - 400.000 TL)

150.00 TL

2017 SGK1.KADEME %0 (400.001 - 700.000TL)

250.00 TL

2017 SGK2.KADEME %0,75 (700.001 - 900,000 TL)

350.00 TL

2017 SGK3.KADEME %2.20 (900,001 - 1.200.000 TL)

450.00 TL

2017 SGK3.KADEME %2,20 (1.200.001 - 1,500,000 TL)

500.00 TL

2017 SGK4.KADEME %2,75 (1.500.001 TL ve Üzeri)

500.00 TL

SGK İlaç Sözleşmesi Ekinde Kuruma Verilecek Belgeler

1)2017 Yılı Sözleşmesi

2)Ruhsat Fotokopisi (Devir ya da Nakil Olması Halinde)

3)Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı"

4)Dilekçe(SGKDilekçe örneği için TIKLAYINIZ)

NOT:Sözleşmenin üzerine başlangıç tarihiolarak 01/04/2017yazılacaktır.

*** Sözleşmenin en alt kısmının Eczacı tarafından “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” şeklinde el yazısı ile tüm sayfalara yazılarak imzalanması gerekmektedir.

TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

2017 yılı Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi yapmak isteyen meslektaşlarımıza, sözleşmelerücretsizverilecek olup, Odamıza teslimi sırasında sözleşme eki belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Tıbbi Malzeme Sözleşme eki belgeler; GÜNCELLENDİ

1 -Sözleşme Başvuru FormuTIKLAYINIZ

2-Eczane mesul müdürü Kimlik Fotokopisi

3- Eczane mesul müdürü İmza Beyannamesi (noter onaylı aslı)

4- Ruhsat Fotokopisi (noter veya Sağlık Müdürlüğü onaylı)

5- Eczane mesul müdürüne ait Adli Sicil Belgesi aslı (e-devletten alınabilir)

6- Eczane tarafından imzalanmış taahhütaslı (Odamız tarafından sözleşme ekinde teslim edilecektir)(taahhüt için TIKLAYINIZ)

NOT:Sözleşmenin üzerine başlangıç tarihiolarak, odamız tarafından sözleşmenin kuruma teslim edileceği tarih yazılacaktır, hatalı tarih yazılması halinde eczacının kaşe ve onayı ile düzeltme yapılabilinecektir.

*** Sözleşmenin en alt kısmının Eczacı tarafından “PROTOKOL EKİ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” şeklinde el yazısı ile tüm sayfalara yazılarak imzalanması gerekmektedir.