YENİ ECZANE AÇILMASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- DİLEKÇE

2- İKAMETGÂH BELGESİ

3- SU VE ELEKTRİK DEPOZİT MAKBUZLARI

(ECZACININ KENDİ ÜZERİNDE OLMASI GEREKİR)

4- KİRA KONTRATI VEYA TAPU FOTOKOPİSİ

5- NOTERDEN TAAHHÜTNAME

(Açacağım Eczane Bütünüyle kendime aittir. Kimseyle ortaklığım yoktur eczanenin tamamen kendisime ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine ve yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzamı taşıyan senet ve çek kullanacağımı beyan ve taahhüt ederim)

6- KROKİ

(Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebatlarını açık olarak gösterir, krokinin aslı ve krokinin üzerinde Eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi (İlçelere açılacak eczaneler için bölge temsilcisi tasdik onayı gerekmektedir) ve krokiyi çizen mühendisin imzası kaşesi)

7- VAZİYET PLANI

8- YAPI KULLANIM İZNİ (Belediyen)

9- RUHSAT FOTOKOPİSİ (ONAYLANDIKTAN SONRA)

10- SİGORTA POLİÇESİ

11- PLASTİK DOSYA