NAKİL ECZANELERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- DİLEKÇE

2- KROKİ

(Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebatlarını açık olarak gösterir, krokinin aslı ve krokinin üzerinde Eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi (İlçelere açılacak eczaneler için bölge temsilcisi tasdik onayı gerekmektedir) ve krokiyi çizen mühendisin imzası kaşesi)

3- VAZİYET PLANI

4- YAPI KULLANIM İZNİ (Belediyen)

5- KİRA KONTRATI veya TAPU FOTOKOPİSİ

6- SU VE ELEKTRİK DEPOZİT MAKBUZLARI (ECZACININ KENDİ ÜZERİNDE OLMASI GEREKİR.

7- ECZANEYE AİT SİGORTA POLİÇESİ

8- ESKİ RUHSAT VE YENİ RUHSAT FOTOKOPİSİ

9- İKAMETGÂH BELGESİ

10- İMZA SİRKÜSÜ

11- PLASTİK DOSYA